Aquest any 2014 l’Ajuntament de Vic posa en marxa una prova pilot sobre pressupostos participatius. El pressupost participatiu és un mecanisme de participació que permet a la ciutadania decidir sobre una part de la despesa municipal. És un exercici de priorització de necessitats i de planificació conjunta de projectes. La partida destinada a participació ciutadana és de 200.000€.

La idea de fons d’aquest procés és, doncs, que la ciutadania elabori de forma participada projectes de despesa d’àmbit de ciutat per valor màxim de 200.000€.

Aquestes propostes de projectes de ciutat hauran de ser presentades a les Taules de Barri i a les Taules Temàtiques. Aquestes Taules tindran lloc en diferents punts de Vic entre el 22 de setembre i el 15 de novembre.

Per configurar les Taules de Barri, s’ha dividit la ciutat – partint de la divisió territorial establerta al Pla Director de Barris – en tres zones numèricament proporcionals: Barri Nord, Barri Llevant i Barri Ponent. L’ objectiu de la Taula Nord, de la  és organitzar la participació de la ciutadania del Centre Històric, Vic Nord i Caputxins i tindrà lloc consecutivament els dilluns a Can Pau Raba, La Central i la Biblioteca Joan Triadú . Totes les taules de participació començaran a les 19:30h i està previst que durin fins les 21h.

Les Taules Temàtiques estan pensades per aquells ciutadans i ciutadanes que tenen interès en presentar propostes de projectes d’àmbit social o bé d’àmbit cultural-educatiu. La Taula Social tindrà lloc al Palau Bojons i la Cultural-Educativa al Col·legi d’Arquitectes, ambdues es duran a terme tots els dimarts de manera simultània a les 19:30h.

Calendari de les Taules de Barri i les Taules Temàtiques sobre pressupostos participatius