El Ple municipal del dia 3 novembre va aprovar la Declaració de Vic, un document elaborat per un grup de treball del Consell de Ciutat que al llarg de més de 2 anys ha analitzat tots aqueslls àmbits que encara ara generen discriminació a Vic. L’estructura de la Declaració sintetitza d’una realitat de partida, descriu la situació òptima i proposa accions a desenvolupar per millorar-ne aquesta situació.

Document: Declaració de Vic

El Ple municipal aprova la Declaració de Vic