Des del passat 22 de setembre, els ciutadans de Vic han estat treballant conjuntament per  desenvolupar i donar forma a diferents propostes per millorar situacions i aspectes de la ciutat de Vic. Les propostes s’han anat construint al llarg de diferents sessions en cinc taules de participació diferents. En total, s’han fet 34 reunions de participació en les que hi ha participat una seixantena de veïns i veïnes de Vic.

La participació de la ciutadania ha donat lloc a propostes que responen a diferents necessitats i problemàtiques que s’han detectat a la ciutat. Dins l’àmbit social, hi ha propostes orientades a detectar les necessitats ocultes de la tercera edat, a impulsar el civisme i assegurar l’habitatge per tothom. Referents a l’àmbit educatiu; hi ha propostes orientades a la millora de les TIC dins les escoles publiques de Vic, a fomentar la relació entre les escoles i el seu entorn, etc… Per últim,  també s’han presentat propostes que es mouen en l’àmbit dels serveis i l’urbanisme; lavabos públics, millora d’espais públics i parcs, millora dels paviments i els camins escolars, etc… En total, la participació ha donat lloc disset propostes, totes elles amb una visió de millora de la ciutat de Vic i construïdes conjuntament amb tots els participants de les taules.

Al llarg del mes de desembre les propostes passaran a una Comissió de Valoració Tècnica, on tècnics municipals analitzaran la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes. Posteriorment, durant el gener, els delegats de cada taula escolliran quines d’aquestes propostes passaran a votació final. Les que resultin seleccionades s’exposaran en diferents equipaments públics per poder ser votades per tota la ciutadania majors de 16 anys de Vic. Les votacions es faran a partir de mitjans de febrer fins a mitjans de març de 2015, i l’objectiu és poder escollir les propostes més interessants i prioritàries per la ciutat de Vic.

17 propostes per millorar la ciutat opten a la dotació dels Pressupostos Participatius