Al llarg del mes de desembre passat les 17 propostes elaborades per la seixantena de vigatans i vigatanes que han participat en la primera fase del procés van ser avaluades per la Comissió de Valoració Tècnica. Aquesta comissió està formada per personal tècnic municipal i té l’encàrrec d’analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de cada una de les propostes.

Feta aquesta anàlisi, 16 de les 17 propostes s’han avaluat com viables i la proposta restant s’ha reconduït per assolir la viabilitat necessària. Totes elles, per tant, passaran a la Taula de Pressupost Participatiu. Aquesta taula és un espai de participació d’àmbit de ciutat en el que els delegats/es (ciutadans/es) de cada taula temàtica i territorial  – taules que, al seu torn, van tenir lloc al llarg dels mesos de setembre, octubre i novembre – escolliran quines d’aquestes 17 propostes passen a votació final del conjunt de la ciutadania vigatana. Els delegats/es es reuniran dos cops durant el mes de gener per dur a terme aquesta tasca que tenen encomanada.

A continuació podeu consultar el llistat i la valoració econòmica de les 17 propostes que passen a la següent fase del procés:

PROPOSTA VIABILITAT COST APROX.
1 Adeqüació i senyalització del lavabo de l’Oficina de Turisme com a públic i gratuït. SI 5.000 €
2 Restauració de petits monuments com el pou públic del c/del Call de la Guixa  SI 5.000 €
3 Promoció d’intercanvis internacionals per a 20 joves amb dificultats. SI 5.000 €
4 Ubicació d’un banc o petita zona de repòs al c/ Manlleu SI 5.000 €
5 Senyalitzar els desfibril·ladors que hi ha a Vic i posar-ne un al carrer. SI 5.000 €
6 Remodel·lació del Passeig Pep Ventura: enjardinament i mobiliari urbà. SI 70.000 €
7 Millora del paviment dels parcs infantils de la ciutat SI 165.000 €
8 Millora dels accessos al CEIP Dr. Salarich i Escola Bressol Serra de Senferm SI 120.000 €
9 Camins segurs per tothom. Millora de la mobilitat fent-la més sostenible i segura. SI 151.000 €
10 Civisme actiu. Promoció d’actituds cíviques a través de la participació ciutadana. SI 125.000 €
11 Conserge TIC. Manteniment de l’equipament informàtic de les escoles de primària. SI 130.000 €
12 Imatge i patrimoni. Recreació en foto i 3D de 3 edificis històrics de la ciutat. SI 75.500 €
13 Millora del servei de detecció de necessitats ocultes de persones grans. SI 90.000 €
14 Creació de 3 espais temàtics de reutilització i transformació d’objectes. NO
Una població de 40.000 habitants com Vic no pot absorvir de forma sostenible 3 punts.
Es proposa passar de 3 punts a 1 punt de recollida i transformació d’objectes. SI 120.000 €
15 Creació d’un nou servei d’habitatge q faci cens de pisos buits i de families amb dificultats. SI 185.000 €
16 Promoció de la diversitat a través de families, programació cultural i extraescolars. SI 125.000 €
17 Apoderament infantil, dels mestres i les families  per fomentar una ciutat educadora.
Les 17 propostes elaborades per la ciutadania són viables i passen a la següent fase del procés participatiu