LA PARTICIPACIÓ A LA FASE DE VOTACIONS
Les votacions als pressupostos participatius de la zona del Merma han tingut lloc entre el 12 i el 26 de setembre.

Amb la voluntat de proporcionar el màxim de facilitats a la ciutadania a l’hora de votar aquestes propostes, s’han habilitat dos canals de votació: un de presencial i un en línia. A més, per tal que puguin ser votades amb el màxim d’informació disponible, s’ha elaborat una exposició en format presencial i una altra en format virtual.

Les exposicions han estat els punts de votacions. En sintonia amb la posada en marxa d’un nou model de pressupostos participatius centrat en el territori i la proximitat, l’exposició presencial ha estat itinerant per la zona del Merma i s’ha ubicat a la via pública. Pel que fa l’exposició online ha estat disponible a www.decidim.vic.cat i les votacions en línia s’han pogut realitzar a través d’aquesta mateixa pàgina.

Per poder votar calia estar empadronat a la zona del Merma i ser major de 16 anys. Per votar calia seleccionar un màxim de 3 projectes i ordenar-los de 1 a 3 segons les prioritats del/la votant.

   

 >> DADES QUANTITATIVES

Al llarg del període de votacions han votat 744 persones. Un cop verificats amb el padró d’habitants s’han considerat com a vàlids 601 vots, que representen un 4.13% de les persones que complien els requisits per votar.

Pel que fa a les dues modalitats de participació, destacar que la participació majoritària ha tingut lloc virtualment ja que els vots en línia han suposat un 75.9% del total, mentre que els presencial tan sols un 24.1%.

La participació ciutadana normalment se situa entre el 2 i el 4% en aquelles ciutats catalanes que porten a terme aquest tipus de processos participatius. Una iniciativa que creix a mesura que es repeteix i es consolida entre la ciutadania perquè se’l fa seu. Per exemple, la ciutat de Girona va començar obtenint un 2’22% de participació a la votació dels pressupostos participatius del 2013,  per seguir amb un 3’40% el 2014 i un 4’52% el 2015.

 

Total %
Número de persones de + de 16 anys empadronades a la zona del Merma 14540
Total de votants 744
Vots vàlids 601 4,13%
Vots nuls (sobre vots emesos) 143 19.2%
Vots presencials (sobre vots vàlids) 145 24.1%
Vots online (sobre vots vàlids) 456 75.9%

 

RESULTAT DE LES VOTACIONS:

A la taula següent es mostra el resultat de la votació ciutadana:

Nom projecte Vots en primera opció Vots en segona opció Vots en tercera opció Resultat Final (vot ponderat) % Total de votants
Adequació de la vorera del carrer pare Coll 124 51 30 504 14,71 205
Millora de la seguretat dels vianants als passos zebra 56 73 84 398 11,62 213
Adequació de la vorera de la carretera de Roda 75 44 49 362 10,56 168
Enjardinament perimetral al parc Miquel Albó i Vidal de Llobatera 60 43 32 298 8,7 135
Il·luminació del sender de Sant Llàtzer 53 44 30 277 8,08 127
Jocs infantils per a  menors de 5 anys al  parc Miquel Albó i Vidal de Llobatera 47 57 19 274 8 123
Mou-te pel civisme 30 39 81 249 7,27 150
Adequació del bosc del Puig dels Jueus 30 51 56 248 7,24 137
Adequació del parc de l’Era d’en Sellés 18 55 40 204 5,95 113
Parcs infantils a Sant Llàtzer 31 37 24 191 5,57 92
Intervenció als passos de vianants de la Plaça Catalunya 23 21 23 134 3,91 67
Font d’aigua potable al parc de Josep M. Sert 14 24 32 122 3,56 70
Aparells de gimnàstica al Parc de Josep M. Sert 11 13 27 86 2,51 51
Millora del carrer Francesc Pla el Vigatà 11 14 17 78 2,27 42

 

 

Aquest resultat s s’ha obtingut a partir d’un sistema de vot ponderat en el que cada veí o veïna que ha votat ha establert les seves pròpies preferències donant 3 punts a la proposta votada en primera opció, 2 punts a la proposta votada en segona opció i 1 punt a la proposta votada en tercera opció.

La proposta més votada ha estat l’adequació de la vorera del carrer Pare Coll. Aquesta opció l’han votada 205 persones, 124 de les quals ho han fet com a primera opció, 51 com a segona i 30 com a tercera. Ha obtingut un total de 504 punts i això representa un 14.71% dels punts disponibles. Aquesta proposta estava valorada en 30.000€.

La segona proposta més votada ha estat la millora de la seguretat dels vianants en passos zebra. L’han votada un total de 213 persones i 56 ho han fet com a primera opció, 73 com a segona  i 84 com a tercera. La proposta ha obtingut un total de 398 punts que representen un 11.62% dels punts disponibles. Aquesta proposta estava valorada en 32.000€.

La tercera proposta més votada ha estat l’adequació de la vorera de la carretera de Roda. L’han votada un total de 168 persones i 75 ho han fet com a primera opció, 44 com a segona  i 49 com a tercera. La proposta ha obtingut un total de 362 punts que representen un 10.56% dels punts disponibles. Aquesta proposta estava valorada inicialment en 135.000€

L’Ajuntament es va comprometre a assumir el resultat de la votació ciutadana. Com que la partida disponible és de 140.000€, aquest anys 2016 es podran executar els projectes següents:

  • Adequació de la vorera del carrer Pare Coll, amb un cost de 30.000€.
  • Millora de la seguretat dels vianants en passos zebra, amb un cost de 32.000€.

Els costos de la primera i la segona opció ascendeixen a 62.000€. La tercera opció més votada no es podrà executar íntegrament i s’ha adaptat al pressupost disponible de 78.000€

  • Adequació de la vorera de la carretera de Roda, amb un cost de 78.000€ (proposta adaptada al romanent).

 

>> ASPECTES QUALITATIUS DE LA PARTICIPACIÓ A LA FASE DE VOTACIÓ: 

Més enllà dels resultats quantitatius, des de l’àrea de participació es vol posar en valor el fet que una votació ciutadana també té una dimensió qualitativa que sovint s’oblida quan es parla de participació.

Per aquest motiu es voldrien remarcar els aspectes següents:

  • Les propostes que s’han votat al llarg de dues setmanes han estat elaborades íntegrament per la ciutadania que ha participat en la primera fase del procés. Parteixen de la percepció i de les necessitats que aquests veïns i veïnes han considerat que té el territori del Merma; d’allò que ells i elles perceben que és important. D’aquesta manera emergeixen noves visions de la ciutat i s’estableix un nou canal de comunicació entre ciutadania i Ajuntament.
  • Es podria dir que a través dels pressupostos participatius la ciutadania i l’Ajuntament es coneixen una mica millor i es reconeixen. Abans de les votacions, hi ha la fase d’elaboració de propostes. En aquesta fase es treballa conjuntament – serveis tècnics municipals i ciutadania – al llarg d’unes quantes setmanes per definir una sèrie d’actuacions, que són les que després es voten. D’aquesta manera, ciutadania i Ajuntament s’apropen una mica més.
  • Durant les votacions, l’Ajuntament ha fet una campanya de comunicació en la que totes les propostes han rebut el mateix tractament. Això no ha exclòs que els veïns i veïnes que s’hagin considerat part interessada en alguna de les propostes, s’hagin mobilitzat en pro d’ una o altra i hagin decidit posar en marxa les seves pròpies campanyes de forma paral·lela a l’institucional. Des de l’àrea de participació es valora molt positivament aquesta mobilització ciutadana perquè posa a la llum que una part de la ciutadania s’ha sentit com a pròpies les propostes i, per tant, el procés.
  • En resum, els pressupostos participatius són un exercici de co-responsabilització perquè la ciutadania defineix unes necessitats o prioritats i uns mesos després, durant el període de votacions, esdevé protagonista en la presa de decisions. Per tant, es decideix conjuntament com es vol que sigui la ciutat.

 

>> PROPOSTES GUANYADORES

 

Propostes guanyadores

 

Proposta m

Proposta a

Resultats de les votacions dels pressupostos participatius del Merma