L’Ajuntament de Vic ha estat seleccionat pel Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona per formar part d’un grup de treball sobre pressupostos participatius al món local.

El grup de treball està format per 13 ciutats més i es durà a terme en dues sessions: una al febrer i una altra durant el mes de març. La seva finalitat és generar coneixement de forma col·lectiva a través de la reflexió conjunta al voltant dels diferents models de pressupostos participatius i de l’intercanvi d’experiències. A partir d’aquest intercanvi de coneixements, es pretén definir, reforçar i posar en valor aquells elements de les experiències de pressupostos participatius que s’han dut a terme i que són d’utilitat i identificar el que caldria revisar o millorar.

Tota aquesta reflexió acabarà desembocant en una guia metodològica que editarà la Diputació de Barcelona i que servirà d’acompanyament per aquells municipis que vulguin promoure experiències de pressupostos participatius per primera vegada.

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SELECCIONA L’AJUNTAMENT DE VIC PER FORMAR PART D’UN GRUP DE TREBALL SOBRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS