El dimecres 26 de juliol es van presentar els resultats de les opinions realitzades per la ciutadania sobre la nova urbanització del carrer Jacint Verdaguer. El 44% dels participants van escollir la proposta 1, la qual aposta per mantenir l’arbrat actual, ampliar un metre els dos costats de la vorera i mantenir aparcament. 

Proposta 1 – 44% (435 persones)

Aquesta primera opció manté l’arbrat actual i proposa l’ampliació d’un metre d’amplada als dos costats de la vorera; el manteniment d’un carril destinat a càrrega i descàrrega, contenidors i zona blava a la zona imparell; la il·luminació per sota la capçada dels arbres; la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d’altura. 

Proposta 2 – 38% (369 persones)

La segona opció també manté l’arbrat actual i amplia dos metres l’amplada de les voreres en ambdós costats; se suprimeix l’aparcament mantenint zones de càrregues i descàrregues i els contenidors amb encaixos a les dues voreres; la il·luminació per sota la capçada dels arbres i la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d’altura.

Proposta 3 – 18% (179 persones)

La tercera opció aposta per la substitució de l’arbrat actual amb una espècie de fulla caduca i amplia dos metres l’amplada de les voreres en ambdós costats; se suprimeix l’aparcament mantenint zones de càrregues i descàrregues i els contenidors amb encaixos a les dues voreres; la il·luminació per fanal alt en la línia dels nous arbres i la vorera amb llosa de formigó com el costat parell de la Rambla Hospital amb una vorada de granit de 10 cm d’altura.

 

Fabiana Palmero i Josep-Ramon Soldevila, roda de premsa anunciant els resultats

 

Al procés van participar 1.035 persones (opinions vàlides 983). Això suposa un 3% de les persones que hi podien participar. També es van rebre més de 900 comentaris sobre diferents aspectes de les propostes, dels quals un 33% estaven relacionats amb la protecció els arbres actuals. L’altre gran tema d’interès per la ciutadania va ser el de mantenir o eliminar la zona blava. Un 18% dels comentaris defensava conservar aparcament al carrer. En canvi, només un 6% dels comentaris feien referència específica a canviar l’arbrat, així com també un 6% a eliminar l’aparcament.

L’Ajuntament no es va posicionar a favor de cap de les tres propostes. Algun grups ciutadans, en canvi, es va mobilitzar fent campanyes a les xarxes socials i fent difusió per WhatsApp en defensa de mantenir els arbres actuals.

Una altra preocupació de la ciutadania és la falta de previsió d’un carril bici en les propostes presentades. Durant la roda de premsa Fabiana Palmero, regidora d’Urbanisme, va aclarir que seguint les recomanacions del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), qui està redactant el Pla Estratègic de la Bicicleta, el carrer Verdaguer no comptarà amb carril bici segregat. Segons els experts, quan el carrer és pacificat –amb velocitat màxima de circulació a 30 quilòmetres per hora-, com serà el cas, la bicicleta pot conviure perfectament amb els automòbils.

La regidora va afegir que a partir d’aquestes aportacions ciutadanes recollides en el procés participatiu es redactarà el projecte definitiu de la nova urbanització del carrer.

Es poden consultar les dades detallades del procés participatiu al document adjunt.

Resultats del procés participatiu del carrer Jacint Verdaguer