Vic comptarà amb la plataforma digital Decidim de la Diputació de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en diferents processos. Aquesta eina permet que la ciutadania es registri i pugui participar fent propostes i donant suport a les propostes preferides.

https://decidim-vic.diba.cat/

Es tracta d’un projecte de software lliure desenvolupat de manera conjunta per institucions (ajuntaments, ens locals i Diputació de Barcelona) i la ciutadania per tal de disposar d’un mecanisme efectiu de participació a la xarxa.

L’Ajuntament de Vic s’estrenarà en la utilització de Decidim amb l’elecció del nom de la nova biblioteca de Vic a finals de novembre. Al llarg de dos anys l’Ajuntament de Vic ha recollit propostes de nom per a la nova biblioteca. Un miler de ciutadans i ciutadanes han participant plantejant possibles noms. Els cinc noms finalistes, és a dir, els que han sigut proposats més vegades, són els que ara es presentaran a la plataforma Decidim per a que la ciutadania decideixi el nom guanyador.

Vic disposarà de la plataforma de participació ciutadana “Decidim”