El nou consistori infantil de Vic treballarà per difondre els elements del patrimoni de la ciutat

El nou consistori infantil de Vic treballarà per difondre els elements del patrimoni de la ciutat

Consistori infantil del curs 2018-19

 Vic va constituir per vintè any consecutiu el seu nou consistori infantil, format per 22 alumnes de 6è de primària de totes les escoles de la ciutat. L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va desvetllar la temàtica sobre la qual hauran de treballar durant tot el curs: la difusió dels elements del patrimoni de la ciutat.

Anna Erra va posar en relleu la importància de la feina que fa el consistori infantil per a la ciutat com l’aprenentatge que suposa pels consellers i conselleres infantils: “Per a Vic és important poder disposar de la visió dels més joves en temes d’interès ciutadà. A més, els consellers i conselleres infantils, els ciutadans del futur, aprenen a saber escoltar, a corresponsabilitzar-se de les decisions que prenen, a veure més enllà de la seva realitat personal i també el significat de la democràcia”. Erra va posar en valor també que el projecte és “un exemple de treball conjunt entre totes les escoles de Vic”.

En aquest sentit, el regidor d’Educació, Àlvar Solà, va explicar que “el consistori infantil és un aprenentatge de l’esperit democràtic de la societat, ja que cadascun dels consellers infantils, tant els entrants com els sortints, heu estat elegits democràticament pels vostres companys de classe”. Solà va agrair la tasca educadora de suport al programa que realitza el professorat i l’equip tècnic de l’Ajuntament de Vic.

La mare de la consellera infantil sortint Carla Roqueta, Mita Homs, va detallar l’experiència que havia suposat per la seva filla formar part del consistori infantil: “Ha après a respectar les opinions dels altres encara que fossin diferents de la seva; ha fet amics i ha crescut com a persona”.

 

El funcionament del consistori infantil 

 

Els consellers i conselleres infantils actuen també d’interlocutors amb els seus companys de classe, a qui transmeten els coneixements adquirits a les sessions realitzades a l’Ajuntament i de qui recullen idees i propostes que després traslladen a les sessions de l’Ajuntament, on es debaten conjuntament amb els representants de les altres escoles.

A final de curs, el consistori infantil presenta a l’alcaldessa el fruit d’aquests mesos de treball. L’any passat, el treball del consistori infantil es va materialitzar en l’edició de dos vídeos de conscienciació ambiental al voltant de l’abocament de residus pel vàter i en l’abandonament de trastos al carrer.

Vic ja té nous consellers i conselleres infantils