Aquesta setmana ha finalitzat la primera fase del procés participatiu de la zona verda del Merma que té com a objectiu decidir sobre 200.000€ del pressupost de l’ajuntament. Aquesta primera fase de propostes, que es va iniciar el dia 17 de febrer, ha servit per agrupar fins a 60 propostes ciutadanes per millorar la zona.

Aquest total de 64 propostes s’han rebut a través de la plataforma DECIDIM i dels diferents punts de recollida en paper. D’entre totes elles destaquen aquelles que fan referència a convertir la zona i Vic en una ciutat verda, gràcies a crear més zones i refugis climàtics,  apostar per un transport verd i oferir serveis sostenibles. S’han rebut, també, moltes propostes en relació a la millora i remodelació de parcs d’oci infantils així com en la remodelació de places i espais públics de la zona.

L’equip de participació ciutadana havia programat dues taules de propostes, sessions que havien de servir per posar sobre la taula totes les propostes, debatre-les i agrupar-les o crear-ne de noves de forma conjunta amb associacions, entitats, veïnes i veïns. Degut a la situació d’excepcionalitat que tots estem vivint en relació a la lluita contra el coronavirus o COVID-19, aquestes sessions s’han cancel·lat.

Per contrarestar aquest fet, des de participació s’ha presentat una proposta a l’equip de govern d’un total de 24 propostes ciutadanes intentant reflectir al màxim la voluntat de la ciutadania. Les propostes s’han reduït a 24 després de descartar aquelles que no complien els criteris preestablerts, un cop agrupades aquelles que complien aquests criteris i que podien formar part d’un únic projecte i després d’eliminar aquelles que no es consideraven propostes com a tal. En aquest últim cas s’han considerat peticions ciutadanes que també han estat traslladades a l’equip de govern.

Des del departament de participació es presentaran aquelles propostes aprovades per l’equip de govern i seran traslladades als tècnics de les diferents àrees per iniciar la fase de creació de projectes. Més endavant aquests projectes es presentaran a la ciutadania, que serà qui escollirà quin d’ells es dura a terme .

La primera fase dels pressupostos participatius es tanca amb més de 60 propostes ciutadanes recollides