Durant la segona fase del Pla Estratègic del Remei la ciutadania vinculada al barri podrà elaborar propostes per millorar-lo a través de diverses accions participatives

Barri del Remei

L’Ajuntament de Vic, amb la col·laboració del veïnat del Remei, posa en marxa la segona fase del procés participatiu del Pla Estratègic del Remei per elaborar i acordar les propostes i actuacions que han d’orientar i marcar el rumb del barri en els propers anys. La ciutadania vinculada al barri podrà fer propostes i accions per la millora d’aquesta zona de la ciutat.

 

Per a fer-ho es parteix dels vuit eixos estratègics definits en la primera fase de diagnosi gràcies a les més de 220 enquestes realitzades i una trentena d’entrevistes fetes (convivència i el civisme, la cohesió social, la infància i la joventut en risc, l’habitatge, l’espai públic, l’activitat econòmica i ocupació, l’administració i la ciutadania, i la comunicació).

 

El regidor de Participació i del barri del Remei, Josep-Ramon Soldevila, detalla que totes les propostes s’articularan en base als vuit eixos que han d’orientar el futur Pla i manifesta el compromís polític de definir i realitzar accions concretes en el període 2021-2023. “També es poden plantejar línies de treball contínues en el temps”, afirma.

 

El regidor de Participació i del barri del Remei destaca que el procés per millorar el futur del barri del Remei s’està realitzant amb l’acompanyament i cooperació d’un grup motor ciutadà que, al mateix temps, ha de coliderar comunitàriament la posada en marxa de les accions previstes i amb qui ja s’han realitzat diverses reunions de coordinació.

 

 

Diferents canals per proposar millores pel Remei

 

Tindran lloc el dimecres 24 de febrer i el dimarts 23 de març a les 6 de la tarda.

En cas que les mesures sanitàries ho permetin les sessions poden ser presencials i així es farà saber a les persones interessades.

 

Les aportacions a la plataforma web Decidim es poden fer arribar fins al diumenge 25 d’abril.

Podran realitzar les propostes aquelles persones que estiguin empadronades al barri del Remei i que tinguin 16 anys o més. Si es vol fer una proposta de millora del barri i no s’hi està empadronat es pot escriure a  vicparticipa@vic.cat.

 

  • Sessions de debat autogestionades per entitats i col·lectius

Durant el procés d’elaboració de propostes es poden fer sessions de debat autogestionades per entitats i col·lectius que vulguin fer propostes grupals. En cas que alguna entitat o col·lectiu hi estigui interessada pot escriure a vicparticipa@vic.cat.

 

  • Punts informatius al barri

Durant la fase de propostes s’instal·larà un punt informatiu a peu de carrer amb l’objectiu d’apropar el procés participatiu a tota la ciutadana. Aquest punt informatiu està previst que sigui itinerant, però a partir del 27 de febrer i fins el 27 de març, s’instal·larà a la plaça de la Noguera els dissabtes d’11 del matí a dos quarts de 2 de la tarda.

Comença la fase de propostes per definir el futur del barri del Remei mitjançant un procés participatiu
Etiquetat a: