Les propostes presentades per agents socials i ciutadania s’estudiaran tècnicament per poder-les incorporar al nou PMUS

Punt Informatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

La fase de recollida de propostes del procés participatiu per definir el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) s’ha finalitzat amb una seixantena d’aportacions rebudes. A partir d’ara, des de l’Ajuntament de Vic s’estudiaran i analitzaran tècnicament per poder-les incorporar al Pla i obtenir un document adaptat a les necessitats recollides per la ciutadania i agents socials involucrats en la mobilitat de la ciutat.

 La regidora de Mobilitat, Fabiana Palmero, ha destacat la participació ciutadana com a mecanisme imprescindible per reflectir les necessitats de la ciutadania pel que fa a la mobilitat, i que permetrà acabar de definir un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que reflecteixi al màxim les necessitats i s’ajusti al model de ciutat saludable pel que es treballa.

Totes les aportacions s’han rebut a partir de diverses sessions de debat telemàtiques, en què s’ha fomentat el debat i la reflexió a les tres zones de la ciutat (la zona del Merma, de la Vella i del Nen); i gràcies també a la plataforma web Decidim.

Les diverses propostes rebudes s’han englobat en quatre reptes:

  • Millora de les xarxes de transport per afavorir una ciutat policèntrica.
  • Fer els carrers atractius, segurs, saludables i pensats per les persones.
  •  Millorar la competitivitat.
  • Governança i educació cívica.

Un cop s’acabi l’elaboració del Pla s’entrarà a la fase de retorn, on s’indicaran quines propostes han estat incorporades al Pla i de quina manera es treballaran.

Què és el PMUS?

 El PMUS és l’eina de treball per definir el model de mobilitat de Vic, establint com a punt de partida uns criteris de mobilitat compartits amb la societat i els agents implicats. En aquest sentit, l’Ajuntament de Vic  ha fomentat la implicació activa de la societat i, per això, va elaborar el Programa de Participació Ciutadana del PMUS, per incorporar de manera eficaç i ordenada la participació dels agents socials vinculats a la mobilitat de Vic.

Es recullen unes 60 propostes per incloure al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vic