El ple aprova el Pla elaborat de forma participativa que fixa les línies estratègiques i d’actuació a partir de més de 100 propostes rebudes per part del veïnat i agents del barri

El ple, que va tornar a recuperar la presencialitat ahir, va aprovar el Pla estratègic comunitari del Remei que fixa les línies estratègiques i d’actuació per reforçar el desenvolupament social i comunitari al barri.

 Elaborat de format participativa al llarg d’un any –des del mes de juliol de 2020 al mes de juny d’enguany- el pla perfila el context i la situació actual, en fa una diagnosi, i es recull el compromís de l’equip de govern de definir i realitzar accions concretes en el període 2021-2023, en l’actual legislatura, i línies de treball contínues en el temps.

Tal com va explicar el regidor de Participació i Barris, Josep-Ramon Soldevila, l’anàlisi fet gràcies a la participació d’agents i ciutadania del barri, ha permès diagnosticar els reptes i les problemàtiques per donar-hi resposta: les altes taxes de pobresa, la baixa renda per càpita, els problemes de convivència i civisme, els problemes d’habitatges i espais públics o la manca de futur per a joves i infants, entre altres.

 Soldevila també va remarcar les oportunitats i fortaleses actuals que molts dels veïns i veïnes han destacat com els serveis i equipaments, els actius de salut, el teixit associatiu i el comerç. “És un exercici que ressalta el barri del Remei com un territori amb una gran diversitat cultural i social”, va recordar.

Entre els mesos de febrer i abril de 2021 es van recollir més d’un centenar de propostes del veïnat, que la mateixa ciutadania es va encarregar de classificar i prioritzar. En van resultar un total de 12 propostes prioritàries. A partir d’aquestes propostes i dels reptes estratègics, el grup motor del procés participatiu ha treballat de forma deliberativa les diferents propostes per detallar-ne la viabilitat, els recursos i les prioritats.

Fruit del debat en tres sessions al llarg dels mesos de maig i juny de 2021 amb la ciutadania i agents participants es va decidit que són prioritàries quatre actuacions vinculades als eixos estratègics d’infància i joventut, habitatge i espai públic, per tal de donar resposta a les necessitats i els reptes del barri del Remei i obtenir la complicitat dels agents vius del barri i de l’Ajuntament de Vic, que són:

 

  • Programa d’activitats extraescolars adreçades a la infància, els joves i les famílies del barri per tal d’afavorir la cohesió social i la generació d’oportunitats.
  • Cartografia de la situació de les comunitats de veïns, del parc d’habitatges, dels usos i la situació dels equipaments i espais públics del barri del Remei.
  • Definició conjunta i posada en marxa de l’espai de referència per al barri amb dinàmiques comunitàries.
  • Millora, manteniment i dinamització dels espais públics del barri.

S’ha de destacar que en aquest procés s’ha definit un òrgan de participació permanent, anomenat Consell de Barri, que ha de ser la continuïtat del grup motor del procés participatiu i a través del qual es coordinarà el desplegament de les accions. A partir d’aquí s’ocuparà de fer una avaluació de la mesures implementades amb l’equip de govern a principis de 2023, a través d’un espai dedicat a la rendició de comptes de les actuacions previstes.

 Pots descarregar-te el Pla Estratègic del Remei en el següent enllaç: https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/3261/Pla_estrat%C3%A8gic_i_annexos_compressed__1_.pdf  

S’aprova el Pla estratègic del Remei treballat participativament amb agents i ciutadania del barri
Etiquetat a: